FAMILIEOPSTELLINGEN

- doorbreek patronen -

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een krachtige methode om inzicht te krijgen in je familiesysteem en de daarbij horende onderlinge relaties en patronen. In een opstelling worden blokkades en oorzaken van patronen zichtbaar, en wat er nodig is om deze te doorbreken. Hierdoor kan verandering en heling plaatsvinden. Een familieopstelling helpt jou te zien waar je vastloopt of juist schittert.

Loop jij tegen problemen aan en herken je dit thema in je eigen familielijn?
Wil jij hierin meer helderheid en verandering?

Voorbeelden van thema's kunnen zijn:
bestaansrecht, laag zelfbeeld of laag zelfvertrouwen, moeizame relaties,
bindingsangst, onrechtvaardigheid, afhankelijkheid, gebrek aan eigenliefde,
een te hoge lat leggen voor zichzelf, ...


Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk? 

De aanvrager is de deelnemer door wie de familieopstelling aangevraagd wordt.
Deze formuleert de vraag waar hij/zij helderheid over wil krijgen.  

Daarna wordt de familiestamboom van de aanvrager visueel uitgetekend door de begeleider. De aanvrager vraagt op gevoel mensen uit de groep om een bepaalde rol te vertegenwoordigen. 
Dit zijn de representanten in de opstelling. 

De begeleider geeft eenvoudige instructies en stelt de deelnemers vragen.
Hierdoor wordt duidelijk hoe iedereen met elkaar verbonden is en worden verwachtingen, gevoel,... hardop uitgesproken.

Je krijgt inzichten in het ontstaan van jouw familiepatronen, en wat er nodig is om deze te doorbreken. Er wordt steeds gewerkt naar heling en harmonie in dit familieveld.  Om dit proces te ondersteunen wordt tijdens deze familieopstelling energetisch werk ingezet.

Je kan deelnemen als aanvrager of als representant.
Als representant van een familierol deelnemen is ook heel waardevol omdat eigen thema's en patronen ook worden getriggerd en getransformeerd.


Welkom!

Miek & Veerle Vandenberk 


Individueel

Je kan ook kiezen voor een individuele opstelling. 
Hierbij worden geen representanten uitgenodigd, maar gaan wij samen met jou je familieveld neerzetten en transformeren.

TARIEF

In groep
Aanvrager €70
Representant €30

Duurtijd
We organiseren twee opstellingen per voormiddag
elke opstelling duurt ongeveer 1u tot 1u30

Individueel 
Duurtijd 2u: €240
Aanvraag via info@orion-centrum.be 
Datum in samenspraak vast te leggen