AUTICOACHING

Begeleiding en ondersteuning wanneer (op)groeien anders loopt.


Is er sprake van autisme, AD(H)D of DCD bij jezelf, je partner of je kind/jongere?
Kampt je kind of jongere met emotionele of gedragsmoeilijkheden?
Weet je niet meer hoe verder, loop je vast en zoek je iemand die samen met jou op weg gaat?


Heb je nood aan:

 • psycho-educatie (wat is ASS, ADHD, DCD maar belangrijker hoe uit dit zich bij mij)
 • ondersteuning bij het verwerken van de diagnose (als kind, jongeren, volwassenen, ouder, partner)
 • hulp bij emotieregulatie (hoe omgaan met mijn gevoelens)
 • verhogen van de zelfredzaamheid ( dagdagelijkse taken, in het openbaar, op school of werk,...)
 • begeleiding bij tijdsplanning en organisatie van studie/werk/vrijetijdsbesteding
 • aanleren van sociale of relationele vaardigheden
 • werken aan een positief zelfbeeld
 • aanbieden van praktische handvaten in thuiscontext (met gebruik van visuele of auditieve ondersteuning)
 • afname sensorisch profiel (om zicht te krijgen op hoe zowel interne als externe prikkels verwerkt worden)
 • inoefenen praktische vaardigheden (ook buitenshuis: nemen van openbaar vervoer, inkopen doen, naar het ziekenhuis gaan,...)
 • gesprek met school/vrijetijdsbesteding/werkplek als ondersteuner,...
 • opvoedingsondersteuning aan ouders of het netwerk


Dan kan je daarvoor bij mij terecht.

Ik ga verder dan enkel praten. Ik ga actief met jou, je kind, het gezin, het netwerk aan de slag door in te zetten op praktijkgerichte begeleiding. Op maat, samen zoeken wat werkt!
Inzetten op eigen talenten!


Interne samenwerking: Arlette Cooninx

TARIEF

Voor een sessie van 1u: 50ÔéČ

CONTACT

Tel. +32(0)487 22 94 50 

Email: arlette@praktijkdekiem.be